Whiplash

De prognose voor een whiplash is gunstig. Normaal gesproken hersteld het overgrote gedeelte zonder restklachten binnen 8 weken.
Wel is het van belang de eventuele klachten vanaf het begin serieus te nemen.
Door meteen als er klachten zijn niet over je grenzen te gaan voorkom je dat de klachten blijven bestaan of verergeren. Dat kan betekenen dat je in het begin maar weinig kunt doen. Het is belangrijk dat te accepteren en vandaar uit geleidelijk je activiteiten weer uit te breiden op basis van de reactie daarop.

Fenomenen die bij whiplash een rol spelen.

Bij een whiplash kun je een drietal typische fenomenen onderscheiden. Deze fenomenen kun je verklaren als je whiplash beschouwt als een aandoening van de hersenstam, om precies te zijn het peri-aquaductale grijs in de hersenen.

De aandoening kan gezien worden als een verandering in het functioneren in deze structuur. De hersenstam is door de whiplash overbelast waardoor er storingen ontstaan.

De hersenstam is een van de oudste structuren van de hersenen. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor o.a. de slaap-waak cyclus, het verwerken en doorgeven van signalen die binnenkomen via de zintuigen, de energiehuishouding en het alarmeren van het lichaam bij gevaar.

Bij en verstoring van het functioneren van de hersenstam zijn er drie typische fenomenen die voor de meeste mensen met een whiplash heel herkenbaar zijn. Deze fenomenen kunnen aan de hand van de drie beelden worden omschreven:

· De overbelaste telefooncentrale.

· De voortdurende alarmfase.

· De marathonloper.

Klik op deze link voor het volledige artikel.